Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

ZVARTOP s.r.o.

Partizánska 309/4

957 01 Bánovce nad Bebravou

Kontakt:

Tel.: 0907 223 337

E-mail: zvartop@gmail.com

www.zvartop.sk

IČO: 45599734

DIČ: 2023050425

 

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.        Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, emailu, či písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ obdrží emailom potvrdenie o prijatí objednávky - formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.  Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. 

V cenovo náročnejších prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Po 2-hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš email, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Balné a poštovné

Za vyzdvihnutie tovaru osobne v predajni je poštovné zdarma, pričom objednaný tovar bude zákazníkovi odložený po dobu 7 pracovných dní, kedy si môže tovar vyzdvihnúť. Pokiaľ si tovar nevyzdvihne v priebehu 7 pracovných dní, objednávka sa bude považovať za zrušenú.

Pre klienta je účtované balné podľa druhu objednávky a podľa množstva objednaného tovaru. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa hmotnosti objednaného tovaru.

Pri objednávke nad 200 € s DPH (do 50 kg)neúčtujeme poplatky za dopravu.  

 • Kuriérskou službou pri objednávke do 200,00 € s DPH poštovné 5,00 €
 • Kuriérskou službou pri objednávke nad 200,00 € s DPH (do 50 kg) poštovné ZADARMO
 • Osobný odber na prevádzke 0,00 €
 • Cena za dobierku je 1,00 € bez ohľadu na výšku objednávky

U vybraného tovaru presahujúceho 30 kg vypočítavame osobitné prepravné náklady:

 • Do 30 kg (do sumy 200 € s DPH) = 5,00 € s DPH
 • 30 kg - 50 kg = 10 € s DPH
 • 50 kg - 100 kg = 20,00 € s DPH
 • 100 kg - 200 kg = 30,00 € s DPH
 • Nad 200 kg = 50,00 € s DPH

Tovar posielame výlučne kuriérskou spoločnosťou. Pokiaľ nieje v objednávke dohodnuté inak.

 • Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH.
 • Miesto odberu a spôsob dodania sú stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Ak sa kupujúci rozhodne pre zrušenie objednávky, je potrebné nás v tejto veci bezodkladne informovať.

PLATBA ZA TOVAR

Pri objednaní tovaru na dobierku:

Tovar Vám doručí kuriér na Vami zadané miesto dodania, poprípade sa s kuriérom môžete dohodnúť na inom mieste dodania. Pri dodávke od Vás kuriér prevezme hotovosť (dobierku).

Hotovosť:

Ak si prajete tovar vyzdvihnúť v našej predajni, tak za tovar zaplatíte priamo v prevádzke pri prevzatí.

CardPay Platba platobnou kartou:

Objednaný tovar uhradíte online službou CardPay a to kreditnou kartou. Ihneď po odoslaní objednávky sa Vám zobrazí link, po kliknutí budete presmerovaní na stránky CardPay kde vyplníte potrebné údaje z Vašej kreditnej karty a potvrdíte platbu.

Pri objednaní tovaru prevod na účet:

Za tovar zaplatíte vopred na naše číslo účtu, číslo účtu je v potvrdzujúcom emaily, ktorý Vám príde po potvrdení Vašej objednávky. Variabilný symbol použite číslo objednávky. Po pripísaní Vašej platby na náš účet Vám bude následne poslaný tovar, alebo si môžete tovar vyzdvihnúť v našej prevádzke (túto možnosť si vyberiete v objednávkovom formulári)

Ceny dopravy platia len pre Slovenskú republiku.

VRÁTENIE TOVARU

Podľa §12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo pošty, na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia, odporúčame zásielku neprebrať.

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Náklady spojené s  reklamovaním tovaru hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

 

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania jeho údržby

 

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom, nárazom, vniknutím vody do elektrických častí...

 

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou

 

- prepätím, napr. pri údere blesku

 

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov realizuje predávajúci v Internetovom obchode.

Osobné údaje spotrebiteľov sú spracovávané za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, o zakúpenie ktorého kupujúci prejavil záujem vyplnením záväznej objednávky.

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:

- osobné údaje: meno a priezvisko, presná a úplná adresa, mesto,

- kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa,

- prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

Kupujúci vyplnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim za účelom uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas na spracovanie osobných údajov písomne alebo elektronicky kedykoľvek odvolať.

Kupujúci týmto vyhlasuje, že je osobou staršou ako 16 rokov a pre prípad, že tomu tak nie je vyhlasuje, že pred vyplnením objednávky si vyžiadal predchádzajúci súhlas svojho zákonného zástupcu.

 Poskytnutie osobných údajov zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou potrebnou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu. Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu objednávkou požadované osobné údaje, Predávajúci nie je oprávnený objednávku potvrdiť, a tým uzavrieť kúpnu zmluvu.

Predávajúci má právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov a taktiež má právo požadovať výmaz týchto údajov. Kupujúci má právo namietať spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania zákazníka.

 Predávajúci rešpektuje právo na súkromie svojich zákazníkov, a preto vyhlasuje, že ním spracovávané osobné údaje nezverejní a neposkytne inej osobe alebo spoločnosti.

 Predávajúci týmto vyhlasuje, že spracovávanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade s platnou právnou úpravou.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Riešenie alternatívnych sporov

Kupujúci – Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na zvartop@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391 /2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania a alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj

Sládkovičova 11

971 01 Prievidza

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.